اهداف مجتمع صنعتی ، خدماتی و بازرگانی علیجانی :

منظر/ وجه اهداف
تشریح اهداف نوع هدف
مالی دستیابی به منابع مالی مطمئن و جذب سرمایه ، بمنظور نیل به چشم انداز و اجرای هرچه بهتر ماموریت های سازمانی بلند مدت
افزایش درآمدها ازطریق افزایش سهم بازار ، توسعه محصول و به موازات آن ،  هزینه کرد منطقی میان مدت
مشتری حضور موثر در بازار و تلاش در جهت افزایش رضایت مشتریان میان مدت
تلاش در راستای تبدیل نمودن مشتری CUSTOMER به مشتری وفادار CLIENT بلند مدت
توسعه فرآیندهای داخلی بهبود مستمر فرآیندها و خدمات ارائه شده به مشتریان مستمر
پایش مستمر آخرین تغییرات تکنولوژی بمنظور  بکارگیری فن آوری روز جهانی مستمر
توسعه دانش و منابع سازمان
توسعه منابع انسانی و حرکت در جهت تبدیل شدن به سازمان دانش محور میان مدت
توسعه سرمایه ها و دارائی های فیزیکی سازمان متناسب با رشد سایر حوزه ها بلند مدت

بازه زمانی دستیابی به اهداف کوتاه مدت : از یک تا دو سال

بازه زمانی دستیابی به اهداف میان مدت : بین دو تا چهار سال

بازه زمانی دستیابی به اهداف کوتاه مدت : حد اقل 5 سال