به علت آمار بالاي تصادفات جاده اي كه كشور ما را در رده هاي بالاي آ«ار جهاني قرار داده است و هر ساله موجب كشته شدن حدود 30 هزار نفر از هموطنانمان در جاده هاي كشور مي شود و با توجه به اينكه يكي از دلايل اصلي تصادفات جاده اي نقايص فني موجود در خودروها مي باشد و متاسفانه به علت عملكرد ضعيف مراكز معاينه فني كشور خودروهاي زيادي با داشتن نقايص فني اقدام به حمل بار و مسافر مي نمايند ، سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي جهت كاهش آمار تصادفات جاده اي مربوط به خودروهاي سنگين و نيمه سنگين تصميم به ايجاد سامانه برخط معاينه فني نموده است تا بتواند به كمك ساير دستگاههاي نظارتي بر عملكرد مراكز معاينه فني خوروهاي مذكور در كشور اعمال نظارت دقيقتر نمايد.

در اين راستا در ستاد سازمان نرم افزاري پياده سازي و وب سرويسهايي ايجاد و به كليه مراكز معاينه فني كشور ابلاغ گرديد كه بايست با استفاده از نرم افزارهايي كه توانايي استفاده از اين وب سرويسها را داشته باشند ، هنگام انجام معاينات خودرو در لحظه اطلاعات خودرو و معاينه هاي انجام شده را به سامانه ستادي ارسال و پس از دريافت تاييد(كد رهگيري) از سامانه سپس اقدام به صدور كارت و برچسب معاينه فني نمايند.

سامانه در سه فاز راه اندازي مي گردد:

فاز اول : ورود دستي اطلاعات سه معاينه  اصلي(ترمز،آلايندگي،لغزش جانبي)به سامانه مركزي و سپس دريافت كد رهگيري و صدور كارت و برچسب.

فاز دوم : با ارتقاء سخت افزاري و نرم افزاري  دستگاههاي معاينه و شبكه بين آنها در مراكز معاينه فني توسط شركتهاي فروشنده دستگاههاي معاينه بطوريكه در مراكز مذكور نتايج سه معاينه نامبرده  فاز 1 بصورت خودكار(بدون دخالت دست) به برنامه مركز  ارسال گرديده و مابقي اطلاعت بصورت دستي در برنامه مركز وارد شده و كليه اطلاعات(دستي و غيردستي)از طريق وب سرويس به سامانه ستادي ارسال و در صورت دريافت كد رهگيري اقدام به صدور كارت و برچسب گردد.

فاز سوم: با ارتقاي سخت افزاري و تكميل شبكه موجود در مركز تمامي معاينه هاي انجام شده در مركز بصورت خودكار(غير دستي) به برنامه مركز ارسال و بااستفاده از وب سرويس به سامانه ستادي ارسال گردند. همچنين با استفاده از دوربين هاي پلاك خوان شناسايي خودرو كاملا بصورت مكانيزه انجام شده و به پليس راه و دستگاههاي نظارتي ذيربط امكان اينكه در جاده هاي كشور از صحت كارت و برچسب معاينه فني خودروهاي سنگين و نيمه سنگين استعلام مكانيزه بعمل آورند فراهم گردد(با استفاده از اس ام اس موبايلي و يا اينترنت موبايلي و يا اينترنت معمولي).

بدين وسيله با نظارت دقيقتر بر سلامت خودروهاي سنگين و نيمه سنگين كشور اميد است كه آمار تصادفات جاده اي كشور كاهش قابل ملاحظه اي يابد. هم اكنون از تعداد 142 مركز معاينه فني خودروهاي سنگين و نيمه سنگين كشور حدود 140 مركز در سطح فاز2 عملياتي گرديده اند.