خدمات مجموعه

معاینه فنی سبک و سنگین خودرو

مرکز معاینه فنی سبک و سنگین علیجانی با بهرهمندی از جدیدترین و پیشرفته ترین تجهیزات تست و معاینه انواع خودرو

شرکت خانه سلامت خودرو البرز

شرکت خانه سلامت خودرو البرز
(مركز هيدروتست) تست آنواع مخازن بدون درز
آزمايشگاه همكار سازمان ملي استاندارد

نمایندگی بیمه سینا

صدور انواع بیمه نامه های خودرو ، مسئولیت ،

عمر و درمان گروهی ، آتش سوزی ، تمام خطر

مهندسی و …

شرکت آسان فله

حمل انواع کالا و تجهیزات به اقصی نقاط کشور
حمل سیمان فله و پاکت به تمامی مقاصد مورد نظر
مشتریان

شرکت اندرز طب البرز

کرکز طب کار و صدور کارت سلامت
(غیر فعال)

بازرگانی علیجانی

خرید و فروش سیمان و انواع مصالح ساختمانی
، مفطوعات بتنی و …